Jak przebiega proces?

Oto 6 kroków pomagających zrozumieć proces leczenia alignerami.

Konsultacja leczenia w klinice
KROK 1

+ diagnostyka pacjenta w celu zakwalifikowania pod leczenie alignerami
+ skan wewnątrzustny lub pobranie wycisku
+ wstępny plan leczenia

Łatwe, szybkie i skuteczne
KROK 2

+ przesłanie skanu wraz z odpowiednią dokumentacją medyczną
+ weryfikacja planu leczenia przez specjalistów MM Aligner 

Analiza | Akceptacja
KROK 3

+ zaprojektowanie symulacji przez naszych specjalistów
+ analiza planu leczenia na naszej platformie przez lekarza
+ wprowadzenie zmian w leczeniu
+ akceptacja przypadku

Następnie

Produkcja/Wysyłka
KROK 4

+ po zaakceptowaniu przypadku następuje realizacja zamówienia wraz z wysyłką 

Konsultacje i specjalistyczna pomoc podczas całego procesu leczenia
KROK 5

Lekarze wspópracujący z nami mogą liczyć na stały kontakt z naszymi specjalistami oraz na biężące wsparcie merytoryczne w trakcie całego procesu leczenia.

Retencja | Szyny wybielające
KROK 6

Retencja jest bardzo ważna po leczeniu, aby uniknąć nawrotu wady. Nasze laboratorium oferuje pakiety retencyjne, oraz szyny wybielające.